نمایش 1–9 از 13 نتیجه

باتری 50 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 66 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 70 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 90 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : آبدار رده خودرو : ماشین سواری، خودروهای نیمه سنگین ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 100 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : آبدار رده خودرو : خودروهای سنگین و نیمه سنگین ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 120 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : آبدار رده خودرو : خودروهای سنگین ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 150 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : اسیدی (آبخور) رده خودرو : خودروهای سنگین ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 200 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : آبدار رده خودرو : خودروهای سنگین ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 170 آمپر سولیفان

تماس بگیرید
نوع باتری : اسیدی (آبخور) رده خودرو : خودروهای سنگین ساخت : شرکت آذر باطری گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران