نمایش 1–9 از 19 نتیجه

باتری 66 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودروهای سواری ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 15 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 70 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودروهای سواری ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 15 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 74 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودروهای سواری ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 15 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 90 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودروهای سواری و خودرو های سنگین ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 100 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودروهای سواری و خودرو های سنگین ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 120 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودرو های سنگین ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 200 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودرو های سنگین ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : کارپیل

باتری 150 آمپر کارپیل

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودرو های سنگین ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 6 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 66 آمپر تینو

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد اسید) رده خودرو : خودروهای سواری ساخت : شرکت اشجع باتری (آکو باتری) گارانتی : کاغذی 15 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران نام برند : تینو