در حال نمایش 6 نتیجه

باتری 50 آمپر پروتون

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت پاسارگاد صنعت باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 55 آمپر پروتون

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت پاسارگاد صنعت باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 70 آمپر پروتون

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت پاسارگاد صنعت باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 60 آمپر پروتون

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت پاسارگاد صنعت باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 66 آمپر پروتون

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت پاسارگاد صنعت باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران

باتری 74 آمپر پروتون

تماس بگیرید
نوع باتری : اتمی (سیلد) رده خودرو : ماشین سواری ساخت : شرکت پاسارگاد صنعت باطری گارانتی : کاغذی 12 ماهه استاندارد ها : استاندارد ایران